A Lymbusról

Egy korábbi, ugyanilyen című periodikát megújítva és átalakítva 2003-tól évente jelenik meg a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények című kiadvány, amely elsősorban a külföldi hungarika-kutatások során feltárt, az 1526 és 1990 közötti korszakban keletkezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok kiadását tekinti feladatának. Az általában eredeti nyelvükön közölt források értelmezését bevezető tanulmányok, tartalmi kivonatok (néha fordítások), és bőséges magyarázó jegyzetek segítik.

Az évkönyv kiadói a hungarológia vezető hazai műhelyei és szervezői: a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár, és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. A Lymbus főszerkesztője Ujváry Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet általános és tudományos főigazgató-helyettese, felelős szerkesztői pedig Szabó András Péter, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet munkatársa, és Schwarczwölder Ádám, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa.